Mangfoldig mikrofiber

De fleste oppfatter mikrofiberkluten som et universalt produkt som de kan bruke på alle flater, men bruker den likevel mest til støvtørking på små flater.

Litt mikrofakta

  • Mikrofiberklutene er ofte laget av polyester og polyamid.
  • Klutene kan brukes på de fleste flater.
  • Unntakene er myke plastmaterialer, for eksempel styren som er mye brukt i dusjkabinetter, og pleksiglass som brukes i lette brilleglass og lignende.
  • For øvrig bør man være litt forsiktig med tørre kluter på lakkerte flater. Dagens nye mikrofiberkluter er skånsomme og danner sjelden riper i underlaget, men sandkorn og andre harde partikler som har satt seg fast i kluten, kan ripe opp myke underlag.
  • De små fibrene i mikrofiberkluter har den egenskapen at den trekker til seg og holder spesielt godt på fettholdig smuss.
  • I tillegg har mikrofiber som er laget for rengjøring, gjerne en noe kantete form, som bidrar til at klutene har en god mekanisk effekt.
  • Fuktig klut vil bidra til å løsne fast smuss, mens når man rengjør med en tørr mikrofiberklut, opparbeides statisk elektrisitet som gjør at støv og annet finfordelt løst smuss fester seg til kluten.


Kilde: PlussTid