Tips

Mangfoldig Mikrofiber

De fleste oppfatter mikrofiberkluten som et universalt produkt som de kan bruke på alle flater, men bruker den likevel mest til støvtørking på små flater.

Litt mikrofakta
• Mikrofiberklutene er ofte laget av polyester og polyamid.
• Klutene kan brukes på de fleste flater.
• Unntakene er myke plastmaterialer, for eksempel styren som er mye brukt i dusjkabinetter, og pleksiglass som brukes i lette brilleglass og lignende.
• For øvrig bør man være litt forsiktig med tørre kluter på lakkerte flater. Dagens nye mikrofiberkluter er skånsomme og danner sjelden riper i underlaget, men sandkorn og andre harde partikler som har satt

seg fast i kluten, kan ripe opp myke underlag.
• De små fibrene i mikrofiberkluter har den egenskapen at den trekker til seg og holder spesielt godt på fettholdig smuss.
• I tillegg har mikrofiber som er laget for rengjøring, gjerne en noe kantete form, som bidrar til at klutene har en god mekanisk effekt.
• Fuktig klut vil bidra til å løsne fast smuss, mens når man rengjør med en tørr mikrofiberklut, opparbeides statisk elektrisitet som gjør at støv og annet finfordelt løst smuss fester seg til kluten.


Foto: Freepik

Fortsett å lese

Relaterte innlegg