PRISER

Per time tarifflønn 2011

For å sikre en riktig pris på våre kontrakter velger vi å vise våre kunder hva en renholder koster oss pr time.

Beskrivelse Kostnad per time Totalt NOK
Rengjøringspersonell 156,- 156,-
Arbeidsgiveravgift 22,- 22,-
Feriepenger 16,- 16,-
Pensjonsavtale 3,- 3,-
Arbeidsledelse 6,- 6,-
Bedriftsledelse 7,- 7,-
Administrasjon 9,- 9,-
Rengjøringsmateriell 7,- 7,-
Service og vedlikehold 1,- 1,-
Lokalleie 4,- 4,-
Bilkostnader 3,- 3,-
Reklame 2,- 2,-
Øvrige kostnader 10,- 10,-
Avskrivninger 4,- 4,-
Sum pr time NOK = 250,-

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.